John
Hannah

Height 6'1'' 185.5cm
Hair Grey
Eyes Hazel
Chest 43.3'' 110cm
Waist 40'' 102cm
Shoes 10 (UK) 43 (EU)
John Hannah